Srážkoměry


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Český Dub jsou na webovou aplikaci dPP CD zařazeny:

a) srážkoměrná stanice v Českém Dubu, Modlibohov (ve správě ČHMÚ) poloha ve městě Český Dub

b) srážkoměrná stanice v Liberci, Růžodol (CHMU_307428, ve správě města Liberec) poloha ve městě Liberec

c) srážkoměrná stanice Křižany  (CHMU_20311905, doplňuje a zpřesňuje údaje o srážkové činnosti nad Českodubskem a zpřesňuje odhad dopadů srážek na vývoj stavů vodní toků) poloha v obci

d) srážkoměrná stanice Jablonné v Podještědí (CHMU_307510, ve správě obce, doplňuje a zpřesňuje údaje o srážkové činnosti nad Českodubskem a zpřesňuje odhad dopadů srážek na vývoj stavů vodní toků) poloha v obci


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Český Dub v POVIS