Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Správci vodních toků

Ještědka, Rašovka, Padouchovský potok - Povodí Labe, s. p. - Hradec Králové

Smržovský potok - Lesy ČR, s.p. ST - Turnov - oblast povodí Labe.  


Povodí Labe, s.p. 

Povodí Labe, s.p. ředitelství podniku, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 088 111      www.pla.cz

generální ředitel: Ing. Marián Šebesta tel.: 495 088 603

technický ředitel: Ing. Pavel Řehák      tel.: 495 088 700

odbor VHDisp.:    Ing. Jiří Petr            tel.: 495 088 725

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 088 720, - 730, e-mail: vhd@pla.cz

Přímý výkon správy toků: Povodí Labe, s. p. - závod Jablonec Nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou, Ing. Bohumil Pleskač, tel.: 483 366 311, 483 366 300

Příslušné provozní středisko – Povodí Labe, s.p., závod Turnov, provozní středisko Turnov, Lesní 200, 511 01 Turnov, Telefon: 481 321 388

Správní úředník: Ing. Žďárská – tel. 481 321 388, email:

  • Ještědka
  • Rašovka
  • Padouchovský potok

Lesy České republiky, s. p.

Lesy České republiky, s. p. - správa toků - oblast Povodí Labe - Hradec Králové

Přemyslova 1106/019, Hradec Králové 500 08, vedoucí Ing. Tomáš Sajdl,

Tel: 956 953 111, Fax: 495 262 391 web: www.lesycr.cz; email: ost53@lesycr.cz

  • Smržovský potok

Vodoprávní úřad

Magistrát města Liberec, odb. životního prostředí – odd. Vodoprávní úřad

nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1, Mgr. Kateřina Krokerová, vedoucí oddělení

Frýdlantská 183/4  kancelář 3.36 tel. 48 524 4871


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komořany
ústředna: +420 244 03 1111