Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP města Český Dub

Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise města je hlásný profil.

1. HP C P1 CD Ještědka - Starý Dub

     GPS: 50°40'32.43''N 14°59'20.43''E  S-JTSK: -694113 -983516

Tento profil je vzdálen 2 říční km severně od centra města Český Dub a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po říčce Ještědce – 0,5 – 1,5 hod (podle rychlosti proudu) poskytuje relativně dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise města a varování obyvatelstvu před povodní. Z analýzy průměrných průtoků vyplývá, že i na tomto území dochází k průtokovým přídatkům z dalších toků pod profilem P1 v Českém Dubu (Rašovka, Smržovský potok a ostatní bezejmenné přítoky Ještědky)

2.  HP C P2 CD Rašovka - Český Dub na spojnici mezi ul. Řídicího učitele Škody a ul. Masarykova na prodloužení ul. 9. května

GPS: 50°39'36.067"N, 15°0'2.773"E S-JTSK: -693529 -985339

Hlásný profil P2 je blízko soutoku Rašovky s Ještědkou v záplavové oblasti Na Barevně, přiléhající z jihu k centru města.

Hlás. profil

Tok

Poloha [ř.km]

Lokalita

Kat

Úsek platnosti SPA

1.SPA stav [cm]

2.SPA stav  [cm]

3.SPA  stav   [cm]

C0817_018

Ještědka

3.200

Loukovičky – můstek u domu čp. 4

C

Loukovičky, Bohumileč, Libíč

99

74

56

HP C P1 CD

Ještědka

7.500

P1 Starý Dub - Ještědka

C

Český Dub

60

75

90

C0817_022

Mohelka

10.83

Všelibice – most u válcového mlýna

C

100 m protiproudu od mostu po konec katastru Všelibic

48

30

13

HP C P2 CD

Rašovka

0.500

P2 Český Dub - Rašovka

C

Český Dub

80

100

130


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Český Dub jsou na webovou aplikaci dPP CD zařazeny

 srážkoměrné stanice v katastru Českého Dubu (ve správě měst, obcí, ČHMÚ a Povodí Labe s.p.)

Id.

Název SRS stanice

ORP

Obec

CHMU_10053451

Český Dub, Modlibohov

Liberec

Český Dub

CHMU_307510

Jablonné v Podještědí

Liberec

Jablonné v Podještědí

CHMU_20311905

Křižany

Liberec

Křižany

CHMU_307428

Růžodol - Liberec

Liberec

Liberec

 


 


Hlásné profily a srážkoměrné stanice Českého Dubu v POVIS