Popis správního území města Český Dub


Město Český Dub, Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub

Tel: 485 147 051

web: www.cdub.cz ; mestsky.urad@cdub.cz

 Geografické souřadnice katastru:         50° 36' 55.372" Sš            14° 56' 17.364" Vd

      50° 41' 53.907" Sš            15° 1'   35.007" Vd

Střed města Český Dub:                       50° 39' 38.000'' Sš            14° 59' 47.000" Vd

Nadmořská výška:                                          325 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území je 2 257 ha

Počet obyvatel města je 2 718, z toho:

  • děti do 14 - ti let                       360
  • ekonomicky aktivní               1.592
  • ekonomicky neaktivní              766

Zásobování vodou a energiemi:

  • pitná voda – katastrální území je napojeno na vodárenskou soustavu Liberec – Jablonec nad Nisou, prostřednictvím skupinového vodovodu Liberec – ÚV Desná, prameniště Dolánky. Skupinový vodovod zásobuje místní části Český Dub, Malý Dub, Kněžičky, Sobotice, Smržov, Loukovičky, Bohumileč, Libíč.
  • zemní plyn - severním okrajem řešeného území procházejí v souběhu nadřazená vedení VTL plynovodů DN 500, PN 25 (Ústí nad Labem – Hradec Králové) a DN 500, PN 40 (Hospozín – Liberec). Zemní plyn je do Českého Dubu dodáván přípojkou DN 100, PN 40 z VTL plynovodu DN 500, PN 25 Ústí nad Labem – Hradec Králové. Dodávka je realizována prostřednictvím regulační stanice RS Český Dub.
  • el. energie je dodávána – ČEZ distribuce Česká republika, území je napojeno kmenovými linkami VN 35 kV z TR 110/35 Jeřmanice

Český Dub – má 15 částí

Český Dub I je část města Český Dub v okrese Liberec. Je zde evidováno 53 adres. Trvale zde žije 201 obyvatel. Český Dub I leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Český Dub IIHorní Předměstí, je část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se na severu Českého Dubu. Je zde evidováno 83 adres. Trvale zde žije 328 obyvatel. Český Dub II leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Český Dub IIIDolní Předměstí, je část města Český Dub v okrese Liberec. Je zde evidováno 117 adres. Trvale zde žije 291 obyvatel. Český Dub III leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Český Dub IVZámecký okres, je část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se na západě Českého Dubu. Je zde evidováno 181 adres. Trvale zde žije 1217 obyvatel.Český Dub IV leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Malý Dub je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 km na severozápad od Českého Dubu. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 47 obyvatel. Malý Dub leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Kněžičky je vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 km na západ od Českého Dubu. Je zde evidováno 56 adres. Trvale zde žije 113 obyvatel. Kněžičky leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Sobotice je vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Českého Dubu. Je zde evidováno 62 adres. Trvale zde žije 160 obyvatel. Sobotice leží v katastrálním území Český Dub o výměře 9,04 km2.

Starý Dub je vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 2 km na sever od Českého Dubu. Prochází zde silnice II/278. Je zde evidováno 68 adres. Trvale zde žije 121 obyvatel. Starý Dub je také název katastrálního území o rozloze 2,12 km2.

Hoření Starý Dub je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 2,5 km na sever od Českého Dubu. Prochází zde silnice II/278. Je zde evidováno 15 adres. Trvale zde žije 65 obyvatel. Hoření Starý Dub leží v katastrálním území Modlibohov o výměře 2,65 km2.

Bohumileč je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 2,5 km na jihozápad od Českého Dubu. Prochází zde silnice II/277. Je zde evidováno 28 adres. Trvale zde žije 35 obyvatel. Bohumileč leží v katastrálním území Libíč o výměře 3,59 km2.

Modlibohov je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 3 km na sever od Českého Dubu. Je zde evidováno 34 adres. Trvale zde žije 66 obyvatel. Modlibohov je také název katastrálního území o rozloze 2,65 km2. V katastrálním území Modlibohov leží i Hoření Starý Dub.

Smržov je vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 3,5 km na západ od Českého Dubu. Je zde evidováno 60 adres. Trvale zde žije 95 obyvatel. Smržov leží v katastrálním území Smržov u Českého Dubu o rozloze 2,8 km2.

Sobákov je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 3,5 km na severozápad od Českého Dubu. Je zde evidováno 17 adres. Trvale zde žije 37 obyvatel. Sobákov je také název katastrálního území o rozloze 1,25 km2.

Loukovičky je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 km na jih od Českého Dubu. Vesnicí protéká potok Ještědka a probíhá jí silnice II/277. Je zde evidováno 35 adres. Trvale zde žije 39 obyvatel. Loukovičky je také název katastrálního území o rozloze 1,11 km2.

Libíč je malá vesnice, část města Český Dub v okrese Liberec. Nachází se asi 3,5 km na jih od Českého Dubu. Prochází zde silnice II/277. Je zde evidováno 25 adres. Trvale zde žije 32 obyvatel. Libíč je také název katastrálního území o rozloze 3,59 km2. V katastrálním území Libíč leží i Bohumileč.