DALŠÍ TOKY V KATASTRU MĚSTA ČESKÝ DUB


Smržovský potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-077 u ústí

Před zaústěním do Ještědky zprava je na toku je několik rybníků s retenční schopností.


Padouchovský potok

Hydrologické pořadí       4-13-01-0782 u ústí

je levostranným přítokem Rašovky nad Českým Dubem.


 

Mohelka

Hydrologické pořadí       1-05-02-034 u ústí

je pravostranným přítokem Jizery v jejím 61,6 km říčním kilometru.

 

DALŠÍ menší TOKY a přítoky V KATASTRU MĚSTA ČESKÝ DUB

Název                             Dibavod ID             Recipient

Ještědka                    111 930 000 100        do Mohelky

Rašovka                     111 940 000 100        do Ještědky

bezejm. PS přítok       111 930 004 200        do Ještědky 10 182 075 (CEVT)     v ř.km 1  od Kněžiček

bezejm. přítok             111 970 000 200        do Ještědky                                     v ř.km 2, a 3

bezejm. přítok             111 960 000 200        do Smržovského potoku                 v ř.km 1

Padouchovský p.      111 940 001 000        do Rašovky                                     v ř.km 1

bezejm. přítok             111 930 002 400        do Ještědky                                    v ř.km 1

bezejm. přítok             111 940 004 400        do Rašovky                                     v ř.km 1, a 2, a 3

bezejm. přítok             111 940 003 600        do Rašovky                                      v ř.km 1, a 2, a 3

Smržovský potok      111 960 000 100

                                    111 960 000 100        do Ještědky                                     v ř.km 1, a 2

bezejm. přítok             111 940 001 900        do Padouchovského potoku            v ř.km 1

bezejm. přítok             111 970 000 200        do Ještědky                                     v ř.km 1

                                   111 940 003 600