Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

 

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY MĚSTA ČESKÝ DUB v POVIS

Objekty na tocích omezující odtokové poměry v Českém Dubu

Id.

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

1

Ještědka

3.100

3.600

Lávky a mostky Loukovičky - 6 objektů

koryto, břehy

nekapacitní profily pod lávkami v jejich vetknutí, hrozí rozlití vody nebo jejich stržení

mapa

2

Ještědka

5.500

6.500

Mostky Předměstí

koryto, břehy

nekapacitní profily pod mostky, hrozí rozlití vody

mapa

3

Rašovka

0.500

0.500

Lávka v meandru

koryto, břehy

nekapacitní profil v meandru, hrozí rozlití vody a poškození

mapa

 


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru města Český Dub

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru města Český Dub