E.8. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie C jsou provozovány městěm Český Dub. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající (průtoky) jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil kategorie C : HP CP1 CD - Ještědka - Starý Dub

Hlásný profil kategorie C : HP CP2 CD - Rašovka  - Český Dub III - Dolní Předměstí


 Jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.


Evidenční list pomocného hlásného profilu C na Ještědce - bez automatického přenosu měření výšky hladiny

Hlásný profil kategorie C : HP C - Ještědka - Loukovičky

Evidenční list pomocného hlásného profilu C na Mohelce - bez automatického přenosu měření výšky hladiny

Hlásný profil kategorie C : HP C - Mohelka - obec Bílá - Trávníček

Evidenční list hlásného profilu B na Mohelce - bez automatického přenosu měření výšky hladiny

Hlásný profil kategorie B : HP B 72 - Mohelka - město Hodkovice nad Mohelkou

Evidenční list pomocného hlásného profilu C na mlýnském náhonu paralelně s Mohelkou u Všelibic - na hranici katastru Českého Dubu

Hlásný profil kategorie C: HP C - mlýnský náhon Mohelky - Všelibice