Povodňová komise města


Povodňovou komisi města (PK) určuje starosta a schvaluje rada města. Jejím předsedou je starosta města, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Liberec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MěÚ Český Dub, nám. B. Smetany 1

Dokumentace Povodňové komise je uložena: MěÚ Český Dub, nám. B. Smetany 1


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK města Český Dub a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise města Český Dub odkaz na POVIS

adresa: Město Český Dub, nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub
telefon/fax: 485 147 051
e-mail: mestsky.urad@cdub.cz; starosta@cdub.cz   
web:   http://www.cdub.cz/

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

PaedDr. Miler, Jiří

předseda

MÚ města Český Dub, nám. B. Smetany 1

485 147 051,

724 187 051

Fila Ondřej

1. zástupce předsedy

MÚ města Český Dub, nám. B. Smetany 1

485 147 051,

775 879 001.

Svobodová, Jana

tajemník

MÚ města Český Dub, nám. B. Smetany 1

485 147 051,

777 147 262

Laufke, Oldřich

velitel hasičů

Šumavská, Liberec

950 471 111,

724 179 767

Růta, Václav

jednatel TES Český Dub

Husova 100/4, 463 43 Český Dub

731 613 042

Sadecká, Jana vedoucí sekretariátu MÚ města Český Dub, nám. B. Smetany 1

775 147 026