Říčka Ještědka

 Délka toku                        11,9 km          

 Plocha povodí                  43,6 km²

Průměrný průtok               0,5 m³/s       

Pramen                            Světlá pod Ještědem  (ve výšce 518 m n.m.)

Ústí                                 řeka Mohelka              (ve výšce 265 m n.m.)

Hydrologické pořadí pro    1-05-02-0410 Ještědka   ID VT: 111 930 000 100                                     

Průběh toku říčky Ještědky

pramení 0,5 km jz. od Světlé pod Ještědem ve výšce 518 m n. m., ústí zprava do Mohelky u Libíče ve 265 m; plocha povodí je 43,6 km2, délka toku 11,9 km, průměrný průtok u ústí 0,50 m3.s-1. Pstruhová voda, chráněná rybí oblast. Tok relativně přirozeného rázu, na průtoku Českým Dubem regulovaný, v horní části protéká otevřenou krajinou (stromové kulisy), v dolní části výrazným údolím se zalesněnými svahy. Správcem vodního toku Ještědky je Povodí Labe s.p..

Přítoky Ještědky

Smržovský potok  hydrologické pořadí: 1-05-02-0430

Smržovský potok je pravostranným přítokem Ještědky pod Českým Dubem. Pramení u obce Smržov na západ od Čertova stolce (494 m n.m.) ve výšce 435 m n.m. Odtud teče na východ pod Rasovou roklí a míjí jižní stranou Kněžičky. Do Ještědky se vlévá pod Českým Dubem ve výšce 295 m n.m..Správcem vodního toku jsou Lesy ČR s.p..

Mapa vodních toků v katastru Českého Dubu


Potok Rašovka

Délka toku                        8,5 km          

Plocha povodí                  12,8 km²

Průměrný průtok               0,4 m³/s       

Pramen                             Rašovka a Hoření Proseč    (615 m n.m.)

Ústí                                    říčka Ještědka       (ve výšce 350 m n.m.)

Hydrologické pořadí pro    1-05-02-0420     IDVT 111 940 000 100                                     

Průběh toku potoka Rašovky

Pramení na Prosečských horách nad obcemi Rašovka a Hoření Proseč ve výšce 615 m n.m.  Správcem vodního toku je dnes Povodí Labe s.p.. Ústí zleva do Ještědky v Českém Dubu Na Barevně – Lidická – Boženy Němcové ve výšce 350 m n.m.)


Řeka Mohelka

Délka toku                        41,6 km          

Plocha povodí                  179,5 km²

Průměrný průtok               1,82 m³/s       

Pramen                             v Kokoníně, v místní části Jablonce nad Nisou    (570 m n.m.)

Ústí                                    do řeky Jizery       (ve výšce 219,7 m n.m.) na jejím 61,6 říčním k

Hydrologické pořadí pro    1-05-02-034     IDVT 111 860 000 100

Průběh toku řeky Mohelky

Říčka pramení v nadmořské výšce  570 m v Kokoníně, jež je místní částí Jablonce nad Nisou. Nejprve proudí k jihozápadu, protéká Rychnovem u Jablonce nad Nisou. Odtud teče na západ až k soutoku s Jeřmanickým potokem, který se nachází u obce Rádlo. Dále říčka pokračuje jižním směrem, protéká Hodkovecemi nad Mohelkou. U Sychrova se velkými oblouky postupně obrací na západ. Tento směr si ponechává až k soutoku s Ještědkou, která je jejím největším přítokem. Dále říčka směřuje na jih k obci Chocnějovice, která se nachází východně od jejího údolí. Níže po proudu protéká Mohelnicí nad Jizerou, pod níž se vlévá zprava do Jizery na jejím 61,6 říčním kilometru v nadmořské výšce 219,7 m.


Padouchovský potok hydrologické pořadí: 1-05-02-0440

Pramení pod Vápenicí (700 m n.m.) nad obcí Padouchov ve výšce 565 m n.m.  Pod obcí Javorník se zleva vlévá do Rašovky ve výšce 365 m n.m.. Správcem toku je Povodí Labe s.p..


Vodní toky v katastru města Český Dub - mapa