C. Organizační část


Zabezpečení evakuace


Bezpečnost a ochrana života a zdraví osob je hlavní prioritou

V situacích ohrožujících zdraví a životy osob je nutné přistoupit k evakuaci.


Způsob zajištění evakuace

V případě nutnosti řídí evakuaci osob předseda nebo pověřený člen PK města. Všechny osoby nacházející se v objektech určených k evakuaci jsou povinny uposlechnout jeho pokynů.

Velitel evakuace je povinen se ujistit, že všechny osoby nacházející se v objektu uposlechly pokyn k evakuaci. Evakuační trasa je stanovena od objektu směrem „nahoru" k evakuačnímu středisku.


Evakuační střediska

Jako evakuační střediska slouží určené objekty na katastru města nebo jiná určená místa mimo katastr vně záplavových území.

Seznam evakuačních míst dPP Český Dub v POVIS

Tabulka Přehledný seznam evakuačních středisek

Evakuační místo Kapacita Stravování Poznámka Kontaktní osoba telefon poloha
Sportovní hala Český Dub 100 Ne 2 sály sportovní haly Helena Kaulfussová 606 249 149 mapa
ZŠ Český Dub 100 Ano Třídy ZŠ, prostory ZUŠ v budově Mgr. Lenka Košková 603 376 057 mapa

Směr a postup evakuace postižených obyvatel města Český Dub do bezpečí se řídí pokyny velitele evakuace - určeného člena PK.