Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace II/ 278 Hodkovice nad Mohelkou - Český Dub - Stráž pod Ralskem s napojením na komunikaci II/277 Mnichovo Hradiště nebo II/279 Svijany a výjezdem na dálnici D10 Mladá Boleslav - Turnov.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru města a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP města Český Dub v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Poloha
1019 Objízná trasa při zaplavení místní kumunikaci tokem Ještědka -směr silnice II/278 Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení podél levého břehu Ještědky mapa
1018 Objízná trasa při zaplavení místní kumunikaci tokem Rašovka V případě zaplavení silnice III- 2787 je možná objízdní trasa směr silnice II třídy 277 mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP města Český Dub v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

2535

Zákaz vjezdu

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení silnice 276, ul. Masarykova

Rašovka (111940000100)

0.465

mapa

2536

Zaplavení místní komunikace IV. třídy z Ještědky

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení podél levého břehu Ještědky

Ještědka (111930000100)

5.800

mapa

Napojení města Český Dub na centra – silnice

Název

Přes

Vzdálenost (km)

Označení

Liberec

Hodkovice

25

III/2787, II/278

Liberec

Ještěd

22

III/2784, III/2783

Jablonec nad Nisou

Hodkovice

22

III/2787, II/278

Mnichovo Hradiště

 

18

II/277

Turnov

 

18

II/277

Praha

Hodkovice

110

III/2787, II/278, R10

Praha

Příšovice

100

II/277, R10

Praha

Mnichovo Hradiště

100

II/277, R10


Napojení města na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla, dálnice) – silnice

Označení komunikace

Napojení přes

Vzdálenost (km)

Označení

Liberec – Turnov - Ml.

Boleslav - Praha

Hodkovice n.M.

10

III/2787, II/278

Liberec – Turnov - Ml.

Boleslav - Praha

Příšovice

17

II/277

Liberec – Turnov - Ml.

Boleslav - Praha

Mnichovo Hradiště

18

II/277