Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů na Ještědce a Rašovce

Profil

Qa

[m3/s]

Ještědka – Český Dub

1,9

Rašovka – Český Dub

1,2


K. ú. Českého Dubu protéká řeka Ještědka od severu k jihu, od svého pramene ve Světlé pod Ještědem říčním km 11,2 až po soutok s Mohelkou v Libíči.

Koryto Ještědky je v Českém Dubu upraveno. Délka úpravy je 5 km, sklon koryta 0,3 %. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Ještědku, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru města