B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Město Český Dub je součástí jižního Podještědí a rozkládá se na jižních svazích Ještědského hřebenu v nadmořské výšce 330 m. n.m.. Město leží 12 km jižně od krajského města Liberce a jeho vzdálenost od hlavního města Prahy je 90 km severně.

Český Dub leží v Libereckém kraji, v okrese a ORP Liberec. Město je složeno z 11 místních částí: Bohumileč, Hoření Starý Dub, Kněžičky, Libíč, Loukovičky, Malý Dub, Modlibohov, Smržov, Sobákov, Sobotice a Starý Dub. Je přirozeným centrem Českodubska  a významným bodem Podještědí. Město má přes téměř 3 tisíce obyvatel

Český Dub se rozkládá na jižním úpatí Ještědského hřebenu, ze kterého stéká a  protéká říčka Ještědka do které zleva ústí potok Rašovka. Zprava se do Ještědky pod městem vlévá Smržovský potok, naopak do Rašovky ústí zleva Padouchovský potok.

Z celkové katastrální plochy města (2 257,3 ha) zabírá 51,46% zemědělská půda, z toho 21,6% celkové výměry ornice. Lesní půdy se vyskytují na 37,8% katastrální plochy, trvalé travní porosty pokrývají 25,5% plochy. Ostatní způsoby využití půdy (zahrady, ovocné sady, zastavěné plochy, vodní plochy) zabírají pouze malou část z celkové plochy katastru.

Město Český Dub patří k nejstarším sídlům v severních Čechách. Vzniklo při kupecké stezce jako tržní osada na vyvýšenině obtékané toky Ještědka a Rašovka. Vznik újezdu, hradu, raně románského kostela a osady je datován do roku 1115.

V 19. století začal ovlivňovat život obyvatel města textilní průmysl. Všestranný rozvoj města přerušila okupace v roce 1938 a začlenění oblasti Podještědí do německé říše. Po osvobození v roce 1945 připadlo Českodubsko turnovskému okresu, a to až do roku 1960, kdy bylo podle nového správního uspořádání celé Podještědí připojeno k okresu Liberec.